Sposoby zbierania informacji w celu tworzenia drzewa genealogicznego

Sposoby zbierania informacji w celu tworzenia drzewa genealogicznego

Wiele firm oferuje obecnie usługi z zakresu poszukiwań genealogicznych przez wzgląd na wzrost popularności danego zjawiska. Jedną z liderów w branży jest firma Your Roots in Poland, zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem polskich korzeni, także w przypadkach obcokrajowców o polskim pochodzeniu. Więcej informacji na temat firmy możemy odnaleźć na oficjalnej stronie https://yourrootsinpoland.com. Proces zbierania informacji w ramach poszukiwań genealogicznych jest żmudny i czasochłonny.

Wywiad ze zleceniodawcą i rodziną

Podstawową formą zbierania informacji, szczególnie w początkowej fazie, jest wywiad. Przeprowadzająca badania firma wykonuje wywiad ze zlecającym w celu pozyskania bazowych informacji, od których rozpocznie dalsze poszukiwania. Oczywiście, wywiad może mieć miejsce także w przypadku innych członków rodziny oraz odnalezionych krewnych rodziny. Zależy to także od zaawansowania poszukiwań w przypadku konkretnego zlecenia. Każdy kolejny wywiad może przynieść nowe informacje lub potwierdzić już zebrane, obie wersje są bardzo przydatne przy tak złożonych badaniach.

Kwerenda archiwalna

Inną metodą poszukiwania informacji jest kwerenda archiwalna, opierająca się na gromadzeniu dokumentów, powiązanych z prowadzoną sprawą. Firma przeszukuje zbiory muzealne, bibliotek, instytucji administracji państwowej oraz samorządowej w celu znalezienia informacji o członkach rodziny, dziedzictwie rodzinnym czy powiązanych elementach. Oczywiście, firma będzie miała ograniczony dostęp do niektórych zbiorów, więc kwerenda jest jedynie jedną z wykorzystywanych metod.

Oficjalne spisy

Przydatne w trakcie poszukiwań powiązań rodzinnych oraz informacji na temat danej rodziny są spisy i księgi oficjalne. W przeprowadzanych regularnie spisach ludności znajdziemy informacje na temat poszczególnych członków rodziny i ich potomków czy bliskich oraz miejsca zamieszkania. Ważne informacje zawierają także księgi urodzeń i śmierci oraz rejestry małżeństw.

Proces poszukiwań genealogicznych jest czasochłonny i skomplikowany, a w dodatku nie zawsze udaje się zebrać odpowiednią ilość danych dla kompletnego projektu. Jednak takie badania pomagają zebrać wiele cennych informacji na temat rodziny i pochodzenia, które nie tylko służą do tworzenia drzewa genealogicznego, rozstrzygania spraw spadkowych, ale także umożliwiają definicję siebie jako jednostki wyjątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *