Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Zasady udzielania pierwszej pomocy powinien znać każdy na pamięć. Nigdy nie wiadomo, w jakim miejscu i w jakim czasie trzeba będzie nagle udzielić poszkodowanej w wypadku osobie pierwszej pomocy a tu okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wykonać najprostszych czynności mogących uratować życie przed przyjazdem karetki. Osoby, które nie zdążyły jeszcze poznać wszystkich zasad lub osoby, które chcą dokształcić swoją wiedzę w tym zakresie powinny zajrzeć i zapisać się na taki kurs na tarbonus.pl, gdzie oferowane są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i w nagłych przypadkach.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej kursant zapozna się z podstawami prawnymi udzielania pierwszej pomocy, organizacją systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie oraz co powinna zawierać każda apteczka opatrunkowa. Kursanci dowiedzą się również co zrobić, kiedy poszkodowana osoba doznała urazu, oparzenia termicznego bądź chemicznego, gdy pojawia się zanik akcji serca i oddechu, omdlenia lub kiedy ofiara została porażona prądem i kiedy jest duże ryzyko zagrożenia życia. Wykładowcy wyjaśnią co zrobić, kiedy doszło do sytuacji urazu, złamania kości i krwotoków. Część praktyczna przewiduje ćwiczenia z zakresu resuscytacji, prawidłowego ułożenia poszkodowanego przed udzieleniem pierwszej pomocy kiedy to ofiara doznała poważnych uszkodzeń oraz nauki prawidłowego założenia opatrunku na rannego czy prawidłową obsługę apteczki udzielania pierwszej pomocy.

Na taki kurs mogą zapisać się osoby obsługujące apteczki, organizatorzy systemu udzielania pierwszej pomocy lub zwykłe osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Całe szkolenie trwa 6 godzin, przy czym 2 godziny poświęcone są na zajęcia teoretyczne i 4 godziny na zajęcia praktyczne. Dzięki odbyciu takiego kursu uczestnik będzie bardzo dobrze przygotowany na nagłą sytuację zagrażającą czyjemuś życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *