Zawód adwokata w świetle jego praw i obowiązków.

Zawód adwokata w świetle jego praw i obowiązków.

Zawód adwokata to profesja ciesząca się ogromnym prestiżem i zaufaniem społecznym. Podstawową rolą adwokata jest świadczenie pomocy prawnej klientom, a do jego najważniejszych zadań należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami. Klientami adwokatów są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Obowiązki adwokata

Zanim adwokat przystąpi do pełnienia swojej funkcji, powinien złożyć ślubowanie wobec dziekana, którego treść określa ustawa Prawo o Prokuraturze z 2009 roku. Obowiązkiem, którego bezwzględnie musi przestrzegać adwokat jest tzw. tajemnica zawodowa. Osoba pełniąca zawód adwokata zobowiązana jest zachować dla siebie wszystko, czego dowiedziała się w związku z prowadzoną sprawą. Warto wiedzieć, że nic, ani nikt nie może zwolnić adwokata z tego obowiązku.

Kodeks Etyki Adwokackiej nakłada na adwokata także obowiązek przestrzegania zasad wynikających z godności zawodu. Adwokat powinien też kierować się regułami, które wynikają z uchwał samorządu adwokackiego, orzecznictwa oraz norm zwyczajowych przyjętych w naszym kraju. Jeżeli swoją profesję wykonuje poza granicami Polski musi przestrzegać zarówno zasad obowiązujących w danym kraju, jak i rodzimych zasad etyki zawodowej.

Adwokat jest obowiązany do rzetelnego wykonywania swoich zadań. Powinien przede wszystkim przestrzegać zasady rzeczowości, działać zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zwracać szczególną uwagę na formę i treść redagowanych przez siebie pism, nawet jeżeli nie widnieje pod nimi jego podpis.

Prawa adwokata

Z zawodu adwokata oprócz obowiązków, wynika także szereg praw. Pierwszym z nich jest prawo do ochrony prawnej. Podobne prawo przysługuje sędziom i prokuratorom. Kolejne to gwarancja wolności słowa. Oczywiście adwokat powinien zachować umiar w formułowaniu swoich wypowiedzi i postępować zawsze w tym zakresie zgodnie z literą prawa. Niedopuszczalne jest stosowanie przez niego zwrotów wulgarnych czy obraźliwych. W takiej sytuacji adwokat może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet karnej. Każdy adwokat ma również prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej. Musi jednak kierować się ważnymi przyczynami, o których jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *